Maak kennis met onze SPONSORS Interesse om ons te sponsoren? Ontdek hier de voordelen

Gym-Harop v.z.w. | Berrélei 5 | 2930 Brasschaat | 0464137080 RPR Antwerpen | info@gym-harop.be

Informatie

Ongevallen
We proberen alle lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar af en toe kunnen kleine ongevalletjes zich toch nog voordoen. Heb je een letsel opgelopen tijdens de turnlessen, dan dient het aangifteformulier ingevuld te worden en binnen de 24 uur aan de voorzitter bezorgd te worden. Deze zal het formulier verder aanvullen en opsturen naar de juiste instantie. Vergeet ook zeker niet je eigen mutualiteit te verwittigen. Voorzitter: Bruno Nicolay Berrélei 5 2930 Brasschaat 03/663.68.54 info@gym-harop.be De aangifteformulieren zijn: Aanwezig in de verschillende turnzalen te downloaden via onderstaande link naar Gymfed link naar verzekeringen Gymfed Attest van genezing: link naar verzekeringen Gymfed

Gym-Harop v.z.w. | Berrélei 5 | 2930 Brasschaat | 0464137080 RPR Antwerpen | info@gym-harop.be